Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.10.2015 r. do 02.11.2015 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 368/2015 z dnia 12 października 2015 roku). Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej.

322/2015

Top