Prezydent Miasta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782, 985, 1039)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 05 sierpnia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 313/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 05 sierpnia 2015 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Szwajcaria i ul. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego.
244/2015