PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03.08.2015r. do 24.08.2015r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 308/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Przemysłowej na rzecz użytkownika wieczystego.

242/2015