Informacja o wywieszeniu wykazów

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 28.02.2019 r. do 21.03.2019 r.) trzy wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 100/2019, 101/2019 i 102/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku).

77/2019

Top