Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2023 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr 185/2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 06 czerwca 2024 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka.

142/2024