PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Adama Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 31.05.2024 r. do 21.06.2024 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 175/2024 z dnia 31 maja 2024 roku).

138/2024