PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.11.2023 r. do 05.12.2023 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 409/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku).

313/2023