Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 30 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze z dotychczasowym dzierżawcą na kolejny okres (Zarządzenie Nr 394/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 października 2023 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Sianożęć, ul. Szwajcaria, ul. Ogrodowa, ul. Krzywólka, ul. Filipowska, ul. Sejneńska.

299/2023