PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26.10.2023 r. do 16.11.2023 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 388/2023 z dnia 26 października 2023 roku).

293/2023