Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 sierpnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 09.08.2023 r. do 30.08.2023 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 313/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 roku).

218/2023

Top