Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.03.2023 r. do 27.03.2023r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego  (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 104/2023 z dnia 6 marca 2023 roku).

68/2023

Top