Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 103/2023 z dnia 6 marca 2023 roku).

67/2023

Top