Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 28.02.2023 r. do 21.03.2023 r.) wykaz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 96/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku).

53/2023

Top