PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 21.11.2022 r. do 12.12.2022r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 424/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku).

280/2022