Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 20.10.2022 r. do 10.11.2022r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do wniesienia aportem do spółki (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 389/2022 z dnia 20 października 2022 roku).

259/2022

Top