Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 191/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 kwietnia 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka.

113/2022

Top