Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.03.2022 r. do 04.04.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 132/2022 z dnia 14 marca 2022 roku).

70/2022

Top