Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki

Informuje się, że z dniem 28 lutego 2023 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie:

https://bip.um.suwalki.pl/resource/153092/85804/Wniosek+o+dotacje.pdf oraz w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Sejneńskiej 13 w Suwałkach, pokój nr 13, I piętro. Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej, w ratuszu, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. A.Mickiewicza 1 w Suwałkach, pokój nr 5, parter, w terminie do 15 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć  w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXI//378/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 20  grudnia 2019 r., poz. 6270) dostępnej na stronie: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_PL/2019/6270/ogl/pol/pdf oraz w   siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach, przy ulicy Sejneńskiej 135, pokój 135, I piętro.

W budżecie Gminy Miasto Suwałki na rok 2023 na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na  terenie Miasta Suwałki, przeznaczono kwotę 100 000 zł.

65/2023

Top