Informacja o dzierżawie

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23 kwietnia 2019 r. do 9 maja r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne na okres 11 lat Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu  Okręg w Białymstoku (Zarządzenie Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 kwietnia 2019 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Stanisława Staniszewskiego.

138/2019

Top