Informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

Informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w 2022 roku.

Informuję, że na podstawie ust. 18. Załącznika do Uchwały Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270) wyznaczam drugi termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach do dnia 15 czerwca 2022 roku.

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje po wypełnieniu i złożeniu do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach wniosków we wskazanym terminie.

Formularze wniosków są dostępnych na stronie:

file:///C:/Users/azywiczynski/Downloads/wniosek_o_udzielenie_dotacji_na_konserwacje_zabytku%20(5).pdf oraz w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć w Uchwale Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270) dostępnej na stronie: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/POL_WPJ_PL/2019/6270/ogl/pol/pdf i w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

135/2022

Top