12116 uczniów oraz 1172 nauczycieli rozpoczyna w Suwałkach kolejny rok szkolny. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego została zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 11.

 Oświata w Suwałkach to sfera, której poświęcamy nie tylko największe pieniądze w skali miasta ale również bardzo wiele uwagi. To z jednej strona inwestycja w przyszłość Suwałk ale też i codzienna praca nad polepszeniem suwalskiej bazy oświatowej – mówił w trakcie swego wystąpienia Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Dziękujemy całemu suwalskiemu środowisku oświatowemu za codzienną pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą. Dziękuję rodzicom za codzienny trud, który wkładają w edukację swoich pociech – dodał Prezydent Suwałk, który opowiedział również o najistotniejszych zmianach, które wchodzą w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.

Jedna z nich jest Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS, którego celem jest rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji. Każda szkoła otrzyma 10,000 zł na wdrożenie takiego działania.

Nowością będzie również przyznanie uczniom klas IV szkół podstawowych laptopów, nauczycielom jednorazowego świadczenia w postaci bonu w wysokości 2.500,00 zł na zakup laptopa, a także przyznanie nauczycielom nagród specjalnych w wysokości 1.125,00 zł z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Kolejna nowość. Pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w oddziale mistrzostwa sportowego, który został utworzony w II Liceum Ogólnokształcącym. W ramach szkolenia sportowego będą realizowane trzy dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, piłka siatkowa i badminton.

Od września 2023 r. nauczycielom suwalskich jednostek oświatowych przyznawane zostaną dodatki motywacyjne.

Czas minionych wakacji to czas inwestycji. Jedne są zakończone inne jeszcze trwają:

  • kompleksowy remont basenu o wymiarach wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 10,
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z budową nowej sali gimnastycznej, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową bloku żywieniowego,
  • budowa drugiej windy w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach,

Ponadto w ramach planu remontów zrealizowano m.in.:

  • wymianę kotła warzelnego w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach,
  • wymianę pieca kuchennego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach,

W trakcie realizacji jest:

  • przebudowa pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na łazienkę dla dzieci grupy integracyjnej w Przedszkolu nr 8,
  • remont kapitalny łazienki i zaplecza (przy dużej sali gimnastycznej) w Szkole Podstawowej nr 6,
  • remont generalny łazienki z dostosowaniem do potrzeb dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 10.

W miejskiej inauguracji roku szkolnego wzięli również udział między innymi Radni Rady Miejskiej na czele ze Zdzisławem Przełomcem Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Poniżej prezentujemy list Prezydenta Suwałk, który został wystosowany do wszystkich suwalskich szkół.

Galeria zdjęć z uroczyści: