Rozpoczął się 19 rok akademicki w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach. Uczelnia może poszczycić się kilkoma tysiącami absolwentów oraz rekordową rekrutacją liczącą ponad 640 osób. PUZ w Suwałkach działa od 2005 roku. W tym momencie na kierunkach w systemie I i II – stopniowym na trzech Wydziałach – takich jak budownictwo, pedagogika czy ratownictwo medyczne – studiuje ponad 1500 osób. Cała społeczność akademicka to prawie 2 000 osób.

– Uczelnia cały czas rozwija się i stawia sobie kolejne cele nie tylko te dydaktyczne ale również związane z rozwojem infrastruktury. W ubiegłym roku pracowaliśmy nad uruchomieniem nowych kierunków.  Dziś jest to już fakt. Rusza budownictwo II stopnia, analiza żywności i żywienie człowieka oraz doradztwo zawodowe z coachingiem – mówiła w trakcie inauguracji rektor suwalskiej PUZ Marta Wiszniewska.

W inauguracji roku akademickiego w PWSZ wzięli udział  m. in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski i Romuald Łanczkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz  oraz przewodniczący Rady Miejskiej  Zdzisław Przełomiec. Prezydent Cz. Renkiewicz w swoim przemówieniu podziękował za ostatni udany rok i dobrą współpracę między miastem i uczelnią.

Wykład inauguracyjny „Rola platform autonomicznych w dobie współczesnych konfliktów zbrojnych” wygłosił dr inż. Marek Nowakowski. Inaugurację uświetnił występ tria muzycznego DeeRKa.