Ilu uchodźców jest w Suwałkach

Ilu uchodźców jest w Suwałkach

815 nadanych numerów PESEL i przyznanie dodatku 300zł dla 798 osób. To dane, które mniej więcej pokazują skalę emigracji ludności z Ukrainy w naszym mieście. Każdego dnia zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obserwują znaczący spadek rejestracji kolejnych uchodźców.

– Nasze przypuszczenia, że w Suwałkach może być około 1000 osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy okazały się właściwe. Wykonaliśmy swoją pracę w zakresie pomocy administracyjnej dla tych osób, dzieci otoczyliśmy w opieką w przedszkolach. Dalej jako samorząd staramy się wspierać wszelkie działania związane z pomocą  uchodźcom – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Informacje liczbowe dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy

  1. liczba nadanych numerów PESEL – 815
  2. liczba wniosków złożonych na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 372 wnioski na 798 osób;
  3. liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Suwałk na wypłatę świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 37 wniosków/120 osób;
  4. liczba osób mieszkających w punktach masowego zakwaterowania organizowanych przez Miasto Suwałki – 257
  5. W oddziałach przygotowawczych suwalskich szkół jest 80 uczniów. Dodatkowo do przedszkoli i szkół uczęszcza dodatkowo 148 uczniów. Razem jest to 228 dzieci.
  6. liczba wniosków złożonych na świadczenia z pomocy społecznej – 108 wniosków na dożywianie w szkołach -110 uczniów i przedszkolach- 35 dzieci
  7. w Urzędzie i MOPR zatrudniono tłumaczy, którzy świadczą pomoc przy przyjmowaniu wniosków; kolejne 5 osób zatrudniono w suwalskich szkołach.
Top