Ile suwalskich dróg i chodników naprawiono w 2022 r.?

Ile suwalskich dróg i chodników naprawiono w 2022 r.?

12 482,04 m2 naprawionych nawierzchni bitumicznych, do tego prawie 5 842 m2 wyremontowanych chodników i ścieżek rowerowych, 720 m2 utwardzonych nawierzchni gruntowych i 17 000 m2 odnowionego oznakowania poziomego. Tak w liczbach prezentują się roczne działania pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach z Działu Bieżącego Utrzymania.

Bieżąca naprawa nawierzchni dróg oraz chodników, a także utwardzanie nawierzchni gruntowych to główne zadania, jakie Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach realizuje w ramach obowiązków kryjących się pod pojęciem „utrzymania dróg”. Należy do nich również odnawianie oznakowania poziomego, czyli odmalowywanie na jezdni m.in. linii rozdzielających pasy ruchu oraz przejścia dla pieszych. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie i komforcie w poruszaniu się pieszych oraz kierowców.

Remonty jezdni o nawierzchni bitumicznej
W 2022 roku przeprowadzono remonty nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 12 482,04 m2. Wśród nich wymieniać można naprawę nawierzchni na fragmencie ul. Raczkowskiej oraz rondzie ul. Leśnej. W ramach działań poprawiono również stan nawierzchni ul. W. Witosa, ul. Wojska Polskiego, ul. Filipowskiej, ul. 11-go listopada, ul. A. Wierusza-Kowalskiego, ul. Ks. K.A. Hamerszmita, ul. T. Kościuszki, ul. W. Reymonta oraz ul. Szpitalnej. Warto także wspomnieć o naprawie nawierzchni na ul. Wojska polskiego II, ul. Papiernia, ul. Północnej i ul. Gen. K. Pułaskiego oraz utwardzenia placu ma lotnisku miejskim. Bieżąca naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej wykonywana jest przez cały rok, jednak najczęściej prace wykonywane są po sezonie zimowym, kiedy to pojawia się najwięcej ubytków w jezdni.

Budowa i remonty chodników
Z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie pieszych wyremontowano istniejące oraz ułożono nowe chodniki. Wśród wielu prac, jakie wykonał Zarząd Dróg i Zieleni w tym zakresie w 2022 roku warto wspomnieć o zmodernizowanych ciągach pieszych wzdłuż ulic Kawaleryjskiej, Wincentego Witosa, Stanisława Moniuszki, Akacjowej oraz dokończenie prac związanych z budową schodów terenowych przy ul. Polnej. Ważną realizacją z punktu bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów była budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Raczkowskiej. Dodatkowo przebudowane tam zostały dwie zatoki autobusowe oraz dwa przystanki. Równie istotna była inwestycja przedłużająca ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Leśną do stacji paliw „Orlen”.
W minionym roku przebudowano także układ komunikacyjny na wysokości ul. gen. W. Andersa 4A oraz przeprowadzono prace modernizacyjne w Parku Północnym. W ramach prac odtworzeniowych po pracach związanych z budowa sieci gazociągowej odtworzono chodniki i zatoki postojowe na ul. K.O. Falka., ul. Cisowej, ul. Kasztanowej, ul. Jodłowej oraz wspomnianej wcześniej ul. Wojska Polskiego. Gdy warunki pogodowe pozwolą na wznowienie prac dokończone zostaną prace na ul. Parowozowa i ul. Artyleryjskiej.
W sumie w 2022 roku naprawiono i ułożono chodniki o łącznej powierzchni 5 842 m2.

Oznakowanie poziome
Coroczne odnawianie oznakowania poziomego prowadzone jest na wiosnę. Nie inaczej było w tym roku, kiedy Zarząd Dróg i Zielenie odmalował oznakowania wyznaczające przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, linie rozdzielające pasy ruchu, linie segregacyjne, symbole oraz oznakowania postojowe dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 17 000 m2). Z kolei w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odmalowywano „zebry” na przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu szkół czy przedszkoli.

źrodło: ZDiZ Suwałki

Top