Na Forum Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „III Suwalski Kongres Obywatelski. III sektor dla Suwałk” zaprasza w poniedziałek 29 czerwca Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Kongres odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Akvilon w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 4.

Zaproszenie do udziału w konferencji jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy, założycieli), osób zainteresowanych aktywnością społeczną, pracowników administracji samorządowej (urzędów, szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli itp.), przedstawicieli władzy publicznej oraz dziennikarzy.

Kongres będzie też okazją do podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnich 18 miesiącach dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyć będą informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów, w których podmioty III sektora mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wystawa o wolontariacie.

Tutaj znajdują się szczegółowy program i formularz zgłoszenia. Zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy osobiście, mailem na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl lub faksem 87 565 02 58 do 26 czerwca. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt do organizatora: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. T. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl.

Kongres jest częścią projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki.