III ranking suwalskich szkół 2023

III ranking suwalskich szkół 2023

III ranking suwalskich szkół podstawowych – egzaminy 2023

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przygotowaliśmy ranking suwalskich szkół podstawowych na podstawie średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty. Kolejność szkół w rankingu powstała z podsumowania średnich wyników ze wszystkich zdawanych egzaminów. Ważna jest też liczba uczniów, którzy zdawali egzaminy. W rankingu uwzględniliśmy szkoły, w których zdawało więcej niż 20 uczniów.

Awans SP nr 5 i SP nr 2, spadek SP nr 9
Nie zmienił się lider rankingu. Ponownie najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Dalej spore zmiany. Zwraca uwagę znaczący awans w rankingu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego (z czwartej lokaty w 2022 r. na drugą w 2023 r.) oraz jeszcze większy awans Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej – z szóstej na trzecią lokatę. Średnie miejskie wyniki z egzaminów ósmoklasisty osiągnęli uczniowie SP nr 10 i SP nr 11. Wyniki nieznacznie poniżej średnich miejskich zanotowali ósmoklasiści z SP nr 7 i SP nr 6. Za to bardzo duży spadek odnotowała SP nr 9 (z drugiej lokaty w 2022 r. na ósmą w 2023 r.). Najniższe średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty osiągnęli uczniowie SP nr 4. Po raz kolejny zwracają uwagę słabe wyniki z egzaminu z matematyki. Uczniowie większości suwalskich szkół, poza SPMK i SP nr 5 oraz SP nr 10, uzyskali zaledwie połowę z możliwych do zdobycia punktów z egzaminu z matematyki.

III ranking suwalskich liceów i techników – matury 2023

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przygotowaliśmy ranking suwalskich liceów i techników na podstawie wyników polskiej matury na poziomie podstawowym z czterech najliczniej zdawanych egzaminów z: języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki i języka angielskiego. Kolejność szkół w rankingu wynika z podsumowania wszystkich zdawanych egzaminów.

Zmiana lidera w rankingu suwalskich liceów. Wśród maturzystów, którzy zdawali polską maturę w maju 2023 roku najlepszy średni wynik osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, które wyprzedziło III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. O zmianie lidera zdecydowały przede wszystkim średnie wyniki matury z ustnego egzaminu z języka polskiego, gdzie I LO wyraźnie wyprzedziło III LO. Maturzyści w obu liceach osiągnęli wyniki wyższe niż średnia miejska. Wynik zbliżony do średniej miejskiej osiągnęli maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego. W tej szkole, tak jak przed rokiem wynik zaniża słabsza średnia z egzaminu z języka angielskiego. Wyraźnie słabsze wyniki od średniej miejskiej zanotowali maturzyści w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Salezjanek im. Jana Pawła II oraz w Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

W rankingu suwalskich techników bez zmian. Najlepsze średnie wyniki matur ponownie osiągnęli uczniowie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych. Wynik wyższy od średniej miejskiej osiągnęli maturzyści z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej. Wynik zbliżony do średniej miejskiej uzyskali maturzyści z Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Najniższe średnie wyniki ponownie osiągnęli maturzyści z Technikum w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

Top