W Klubie Garnizonowym 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 10 maja odbył się III Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej zorganizowany przez społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita.

Na Festiwalu wystąpiły wszystkie klasy poziomu I – III. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała bardzo profesjonalne wykonania pieśni m. in. „Jest takie miejsce – Polska”, „Szara piechota”, „Warszawskie dzieci”, „Polskie kwiaty” czy „Płynie Wisła Płynie”.

Festiwal wpisuje się doskonale w atmosferę majowych świąt i jest doskonałą okazją do rozbudzenia uczuć patriotycznych i poczucia wspólnoty narodowej. Daje również sposobność do odkrywania talentów muzycznych wśród uczniów oraz jest okazją do ich rozwijania. Festiwal miał formę konkursu a trzon komisji oceniającej występy artystyczne uczniów stanowiła dyrektor  SP nr 4 Iwona Smykowska z wicedyrektorkami.

Organizatorem Festiwalu była  Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita, współpraca 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.