II ranking szkół podstawowych w mieście – egzaminy 2022

II ranking szkół podstawowych w mieście – egzaminy 2022

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przygotowaliśmy ranking suwalskich szkół podstawowych na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty. Kolejność szkół w rankingu powstała z podsumowania średnich wyników ze wszystkich zdawanych egzaminów. Ważna jest też liczba uczniów, którzy zdawali egzaminy. W rankingu uwzględniliśmy szkoły, w których zdawało więcej niż 20 uczniów.

Awans SP nr 10 i SP nr 9, spadek SP nr 6
Po raz drugi najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Zwraca uwagę ogromny awans w rankingu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków Polskich (z ostatniej lokaty w 2021 r. na drugą w 2022 r.) oraz znaczący awans Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego. Na lokatach podobnych lub nieznacznie różniących się od ubiegłorocznych uplasowały się: SP nr 5, SP nr 11, SP nr 2, SP nr 7 i SP nr 4. Za to bardzo duży spadek odnotowała SP nr 6 (z trzeciej lokaty w 2021 r. na ostatnią w 2022 r.).

W najbliższym wydaniu „DTS” przedstawimy ranking suwalskich liceów i techników.

Top