II ranking suwalskich liceów i techników – matury 2022

II ranking suwalskich liceów i techników – matury 2022

III LO wyprzedziło I LO. Bez zmian w technikach

Ranking suwalskich liceów – matura 2022

Zmiana lidera w rankingu suwalskich szkół średnich. Wśród maturzystów, którzy zdawali polską maturę w maju 2022 roku najlepszy średni wynik osiągnęło III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. O zmianie lidera zdecydowały przede wszystkim średnie wyniki matury z matematyki, gdzie III LO wyraźnie wyprzedziło I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. Dość dobre średnie wynik matury, poza egzaminem z języka angielskiego, osiągnęli maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego. Wyraźnie słabsze średnie wyniki odnotowali maturzyści w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Salezjanek im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Miejsce (w nawiasie miejsce przed rokiem)

– nazwa szkoły

Liczba

zdających

Średni wynik

z j. polskiego

Średni wynik

z matematyki

Średni wynik
z j. angielskiego
1 (2) III LO 151 62% 81% 92%
2 (1) I LO 68 65% 70% 88%
3 (3) II LO 128 62% 76% 82%
4 (-) VI LO (salezjanki) 30 52% 47% 68%
5 (4) LO ZDZ 44 45% 41% 53%

 

Ranking suwalskich techników – matura 2022

W rankingu suwalskich techników bez zmian na pozycji lidera. Najlepsze średnie wyniki matur ponownie osiągnęli uczniowie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych. Pozycjami zamienili się maturzyści z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Najniższe średnie wyniki ponownie osiągnęli maturzyści z Technikum w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

 

 

 

Miejsce (w nawiasie miejsce przed rokiem)

– nazwa szkoły

Liczba

zdających

Średni wynik

z j. polskiego

Średni wynik

z matematyki

Średni wynik
z j. angielskiego
1 (1) Technikum nr 3 162 48% 54% 72%
2 (3) Technikum nr 4 84 54% 49% 67%
3 (2) Technikum nr 2 100 48% 41% 70%
4 (4) Technikum przy ul. Ogrodowej 46 44% 38% 43%

W poprzednim wydaniu DwuTygodnika Suwalskiego opublikowaliśmy drugi ranking suwalskich szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, która wyprzedziła Szkołę Podstawową nr 9 i Szkołę Podstawową nr 10.

Pierwsza międzynarodowa Matura w I LO

Tegoroczni maturzyści w chwilę po odebraniu świadectw dojrzałości

Suwalskie I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej ukończyli pierwsi absolwenci klasy międzynarodowej. Wszyscy abiturienci, którzy przystąpili do egzaminu, zdali go. Maksymalnym wynikiem możliwym do uzyskania na maturze międzynarodowej jest 45 punktów (z każdego z 6 przedmiotów maksymalnie można osiągnąć 7 punktów oraz 3 dodatkowe punkty za Extended Essay oraz TOK). Średni wynik matury międzynarodowej w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł 33,55. Troje uczniów (z 20 przystępujących do egzaminu) uzyskało wynik powyżej 40 punktów. Takie wyniki uzyskali: Patrycja Konewko, Radosława Żukowska i Kacper Urbanowicz. Maturzyści I LO z egzaminów na poziomie podstawowym na maturze międzynarodowej uzyskali średnie wyniki z: języka polskiego – 5,25 pkt na 7 możliwych punktów; z matematyki – 4,83 pkt na 7 możliwych punktów.

Top