7 maja na pierwszej sesji RM ślubowanie złożyli suwalscy radni oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Zdzisław Przełomiec został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej, a wiceprzewodniczącymi zostali: Jacek Juszkiewicz, Karol Korneluk i Anna Ruszewska. W obradach sesji uczestniczyli posłowie Jacek Niedźwiedzki i Jarosław Zieliński.

Ślubowanie radnych
Obrady pierwszej sesji rozpoczął radny-senior Tadeusz Czerwiecki. Informację o przebiegu wyborów przedstawił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Maciej Romotowski. Następnie ślubowanie złożyli radni. Ze względu na zwycięstwo w wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk, mandatu radnego nie przyjął Cz. Renkiewicz, który uzyskał najwięcej głosów w swoim okręgu w wyborach do RM. Zastąpił go Grzegorz Gorlo, który uzyskał kolejny najwyższy wynik z listy „Razem dla Suwałk”. Z mandatu radnego zrezygnował też Roman Rynkowski, który został pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk. Mandat radnego po nim objął Sylwester Cimochowski. Ślubowania nie złożył nieobecny Marek Lech Zborowski-Weychman.

Wybrane zostały też składy osobowe komisji Rady Miejskiej. Przewodniczącymi komisji zostali: rewizyjnej – Zbigniew Roman De-Mezer; skarg i wniosków – Kamil Klimek; strategii, gospodarki i ochrony środowiska – Jarosław Schabieński; finansowo-budżetowej – Kamil Lauryn; oświaty i wychowania – Mariola Brygida Karpińska; spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa – Anna Ruszewska; kultury i sportu – Bogdan Bezdziecki.
Wśród radnych jest 15 osób, które były radnymi w poprzedniej kadencji, 2 osoby (G. Gorlo i Andrzej Łuczaj) powróciły do suwalskiej Rady Miejskiej po 5,5-letniej przerwie, a 6 osób debiutuje w suwalskim samorządzie miejskim. W składzie RM są tylko 3 kobiety. To najmniej od 30 lat, od pierwszej kadencji w latach 1990-94. Najwyraźniej parytet płci obowiązujący przy ustalaniu list kandydatów nie działa. Nigdy w suwalskiej RM nie było 35% kobiet.

Prezydencki rekord
Czesław Renkiewicz złożył ślubowanie na swoją czwartą kadencję na stanowisku Prezydenta Miasta Suwałk.
– Mam nadzieję, że będziemy mogli razem współpracować na rzecz naszego miasta. Chcę pogratulować radnym wyboru na te zaszczytne funkcje. Pragnę również podziękować po raz kolejny mieszkańcom Suwałk za oddany na mnie głos. Chcę być prezydentem wszystkich mieszkańców Suwałk. To moja ostatnia kadencja. Chcę by to była kadencja sukcesu tego miasta. Działajmy razem dla dobra publicznego, tak by można było zrobić, jak dotychczas, jak najwięcej dla suwalczan – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.\

64-letni Czesław Renkiewicz był prezydentem Suwałk w kadencjach: 2010-2014, 2014-2018 i 2018-2024. Nikt tak długo nie zajmował stanowiska Prezydenta Miasta Suwałk po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Ponadto Cz. Renkiewicz w latach 2006-2010 był zastępcą prezydenta Suwałk.

Rada Miejska w Suwałkach IX kadencji (lata 2024-2029)