Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi wśród liceów i Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych osiągnęli najwyższe średnie wyniki w czasie tegorocznych egzaminów maturalnych wśród suwalskich szkół średnich. Powyżej średniej miejskiej maturę zdali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Lityńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4. Na poziomie zbliżonym do średniej miejskiej maturę zdali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki matur w suwalskich liceach i technikach.

Z pisemnej matury z języka polskiego poziom podstawowy najwyższą średnią na egzaminach osiągnęli maturzyści z I LO i III LO oraz z Technikum nr 4. Z ustnego egzaminu z języka polskiego najwyższą średnią uzyskali uczniowie I LO wśród liceów oraz Technikum nr 4 wśród techników.

Z matematyki maturę najlepiej zdali uczniowie: I LO i III LO oraz Technikum nr 3.  Z pisemnego egzaminu z języka angielskiego poziom podstawowy najwyższą średnią osiągnęli maturzyści z: III LO wśród licealistów i Technikum nr 3 wśród techników.