Harmonogram prewencyjnych badań populacyjnych wczesnego wykrywania cukrzycy u dzieci

Harmonogram prewencyjnych badań populacyjnych wczesnego wykrywania cukrzycy u dzieci

W trzy najbliższe soboty (18 i 25 listopada oraz 2 grudnia) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej przy ul. Kościuszki 126 odbędą się prewencyjne badania populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku 1-9 lat w okresie bezobjawowym.

Chęć skorzystania z badań wyrazili rodzice 1110 dzieci. Przeprowadzone one zostaną przez personel Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pracami którego kierował będzie konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski.

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram badań. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nim i przybycie w dniu i godzinie zgodnej z harmonogramem.

18 listopada 2023 r.
10:00 – 12:30  Żłobek Miejski w Suwałkach (132 dzieci)
12:30 – 13:00  Przedszkole nr 3 (37 dzieci)
13:00 – 14:00  Przedszkole nr 1 (46 dzieci)
14:00 – 15:00  PRZERWA
15:00 – 16:00  Przedszkole nr 2 (80 dzieci)
16:00 – 17:00  Przedszkole nr 5 (34 dzieci), Przedszkole nr 7 (32 dzieci), Przedszkole nr 10 ( 24 dzieci)

25 listopada 2023 r.
10:00 – 11:30  Przedszkole nr 6 (80 dzieci)
11:30 – 12:30  Przedszkole nr 8 (32 dzieci), Szkoła Podstawowa nr 10 (14 dzieci), Szkoła Podstawowa nr 6 (8 dzieci)
12:30 – 13:00  Szkoła Podstawowa nr 4 (37 dzieci)
13:00 – 14:00  Szkoła Podstawowa nr 2 (49 dzieci)
14:00 – 15:00  PRZERWA
15:00 – 15:45  Szkoła Podstawowa nr 7 (60 dzieci)
15:45 – 16:15  Szkoła Podstawowa nr 11 (39 dzieci)
16:15 – 17:00  Szkoła Podstawowa nr 5 (44 dzieci)

2 grudnia 2023 r.
10:00 – 11:00  Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. (70 dzieci)
11:00 – 12:00  Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” (64 dzieci)
12:00 – 13:00  Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” (32 dzieci), Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” (38 dzieci)
13:00 – 14:00  Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” (24 dzieci), Przedszkole nr 4 (34 dzieci)
14:00 – 15:00  PRZERWA
15:00 – 16:00  Niepubliczne Przedszkole „U Kubusia Puchatka” (20 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Maja” (11 dzieci), Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (15 dzieci), Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach (2 dzieci), Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” (3 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „Kropka” (2 dzieci)
16:00 – 17:00  Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” (25 dzieci), Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka (22 dzieci)

Top