Wyjątkowe wydarzenie interdyscyplinarne. W piątek 17 maja 2024 r. odbędzie się wystawa prac uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

Tematem przewodnim prezentacji dzieł młodzieży jest „Drzewo”.

To ono od wieków w różnej formie towarzyszy człowiekowi w życiu. Stanowi nie tylko surowiec do produkcji mebli czy papieru, ale także odgrywa istotną rolę w ekosystemie i zachowaniu równowagi przyrodniczej. Z niego i jego elementów budowane są domy. Ta uniwersalność i wszechstronność drzewa są uwzględniane w pracach uczniów, którzy eksperymentują z papierem, tworzą działania oraz instalacje w przestrzeni pośród drzew rosnących przed budynkiem szkoły, a także przedstawiają własną interpretację tematu za pomocą takich technik jak grafika, malarstwo, rysunek czy fotografia. Na wystawie prac będzie można obejrzeć meble, które są nie tylko wyrazem kunsztu rzemieślniczego, lecz także refleksją nad wartością i pięknem drzewa jako tworzywa. Poprzez swoje prace uczniowie podkreślają również konieczność odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony lasów. Meble wykonane przez młodzież pochodzą w całości z surowców z recyklingu. Kierując się troską o ochronę środowiska uczniowie wygłoszą apel w ochronie drzew.

Podczas wydarzenia odbędzie się również happening artystyczny, który ma na celu zwrócenie uwagi na nierozerwalną więź człowieka z przyrodą.