Do udziału w Grze Miejskiej „Zdarzyło się wczoraj…”, która zostanie rozegrana w Suwałkach zaprasza białostocki Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Gra odbędzie się w czwartek, 15 października. Jej uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu 25-lecia samorządności w Polsce. Gra rozpocznie się o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45. Obejmie 7 punktów kontrolnych na terenie całego Miasta, w których uczestnicy będą wykonywać kolejne zadania, ściśle związane z tematyką 25 lat samorządności w Polsce.

W grze mogą wziąć udział 3-5-osobowe zespoły. Zgłoszenie należy wysłać na adres: RODM Białystok, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, mailowo rodm@rodm-bialystok.pl  lub telefonicznie 85 749 91 57 lub 85 749 91 56 oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Udział w Grze jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegóły Gry na www.rodm-bialystok.pl
Tutaj znajdują się:
Formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie,
Zgoda na udział w Grze osoby niepełnoletniej
Formularz zgłoszeniowy – osoby pełnoletnie
Regulamin Gry Miejskiej