Głosujemy na SBO

Głosujemy na SBO

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone przyszłorocznej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.  Głosujemy do 2 października. Do wyboru jest 12 projektów „małych”, 6 „dużych” i 10 „kulturalno-społecznych”. Do podziału tradycyjnie kwota 2,6 mln zł.

Urny do głosowania będą ustawione w holu Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 1 oraz w holu Aquaparku przy ulicy Jana Pawła II 7. Głosować można będzie też poprzez stronę internetową https://budzetobywatelski.suwalki.eu/

Przypominamy, że powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w dniu 26 czerwca 2020 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów i zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 12 projektów inwestycyjnych „małych” , 6 projektów inwestycyjnych „dużych” oraz 10 projektów „kulturalnych lub społecznych”.

Ze wszystkimi można zapoznać się tutaj.

Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu poznamy 26 października.

Suwalskie Inicjatywy Lokalne

Przypominamy również o Suwalskich Inicjatywach Lokalnych. To instrument dzięki któremu można doprowadzić do przyspieszenia wykonania zadań inwestycyjnych poprawiających warunki życia mieszkańców lub warunki prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej na zasadzie realizacji inwestycji polegającej na współudziale finansowym Miasta i Inicjatora.

Wnioski mogą być składane przez podmioty gospodarcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach inicjatywy możliwa jest realizacja na terenie Suwałk takich zadań jak:

  • budowa i remont: ulic, chodników, parkingów,
  • budowa obiektów i tworzenie terenów sportowych, rekreacyjnych,
  • innych mieszczących się w ramach zadań własnych miasta lub wpływających w zasadniczym stopniu na wizerunek i funkcjonowanie Miasta.

Wnioski o realizację inwestycji należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach do 30 września.

Top