Urząd Miasta zaprasza do oddania głosu na projekty zgłoszone w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Od 18 września do 29 września 2023 r. r. każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego) będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście (link do lokalizacji urn do głosowania: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/suwalski-budzet-obywatelski-2024,4242/miejsca-ustawienia-urn-do-glosowania-sbo-2024,2586961), gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 150 do 900 tysięcy złotych, jednego małego o wartości od 25 do 150 tysięcy złotych, jednego mikro o wartości do 15 tysięcy złotych.

Karta do głosowania: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/suwalski-budzet-obywatelski-2024,4242/karta-do-glosowania-sbo-2024,2586963

Strona SBO2024, gdzie można oddać głos elektronicznie: https://suwalki.budzet-obywatelski.org/

Źródło: Urząd Miasta w Suwałkach