Głosowanie na projekty SBO 2024

Głosowanie na projekty SBO 2024

18 września rozpocznie się głosowanie na projekty, zgłoszone do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Zespół ds. SBO na 2024 po weryfikacji pod względem formalno-prawnym złożonych projektów zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 9 projektów „mikro” (o wartości nieprzekraczającej 15 tys. złotych), 6 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. złotych do 150 tys. zł), 9 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). Głosowanie na SBO 2024 potrwa do 29 września 2023 r. Szczegóły na: www.suwalki.budzet-obywatelski.org

Jak zagłosować?

1. Wyboru projektów, które są przekazane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym mieszkańcy.

2. Głosowanie polega na wypełnieniu wyłącznie jednej karty do głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

3. Kartę papierową należy złożyć do urny w punktach:
– w holu Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1 w godz. 7.30-19;
– w holu aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 w godz. 6-22;
– w holu Centrum Handlowego Suwałki Plaza przy ul. gen. J. Dwernickiego 15 w godz. 9-21 od poniedziałku do soboty.

4. Karta elektroniczna zostanie udostępniona na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl

5. Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru nie więcej niż jednego projektu z kategorii mikro, nie więcej niż jednego projektu z kategorii małe oraz nie więcej niż jednego projektu z kategorii duże.

6. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

Wykaz projektów „mikro”, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:

1. Franciszkański Festyn Rodzinny w Parafii pw. Bożego Ciała.

2. Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.

3. Zielone Lazurowe Wzgórze – zagospodarowanie zielenią części działki przy ul. Lazurowej.

4. Poukładaj sobie raka – projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej.

5. Suwalskie Klasyki Nocą – Podróż w przeszłość – projekt zakłada wynajem historycznego autobusu, który będzie kursował ulicami miasta podczas Nocy Muzeów i Suwalskich Klasyków Nocą. W autobusie zostanie zorganizowana mała wystawa fotografii dawnych Suwałk.

6. Turniej piłkarski dzikich drużyn.

7. Książki bez barier. Projekt zakłada zakup i udostępnienie mieszkańcom Suwałk bezpłatnego dostępu do internetowej platformy czytelniczej oraz zorganizowanie spotkań autorskich z popularnymi pisarzami.

8. Piknik rodzinny na osiedlu Hańcza.

9. Niedzielna Liga Mistrzów – rodzinne pikniki piłkarskie.

Wykaz projektów „małych”, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:

1. Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. gen. W. Andersa.

2. Oświetlenie Lazurowego Wzgórza – oświetlenie ul. Lazurowej.

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka.

4. Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży.

5. Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw.

6. Psi park przy ul. R. Dmowskiego w Suwałkach.

Wykaz projektów „dużych”, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:

1. Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Remont drogi wewnętrznej między ulicami W. Witosa i A. Putry.

3. Lazurowe Wzgórze – budowa ul. Lazurowej wraz z odwodnieniem.

4. Modernizacja Parkingu przy ul. T. Noniewicza 40.

5. Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. A. Lityńskiego.

6. Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza.

7. Nagłośnienie Hali Widowiskowo-Sportowej „Suwałki Arena”.

8. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy A. Wierusza-Kowalskiego 10A i 10B oraz M.L. Paca 12.

9. Suwalski StretLAND – boisko do koszykówki ulicznej oraz boisko do padla oraz oznakowanie ścieżki biegowej wokół Zalewu Arkadia.

Szczegółowy opis projektów można znaleźć na: www.suwalki.budzet-obywatelski.org

Top