O potrzebie i możliwościach utworzenia w Suwałkach oddziału geriatrycznego oraz poradni geriatrycznej dyskutowali  w ratuszu uczestnicy konferencji pt. „Realizacja długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 jako szansa opieki geriatrycznej suwalskich seniorów”. W dyskusji uczestniczyli m.in.: prof. Barbara Bień – konsultant wojewódzki ds. geriatrii, Cezary Cieślukowski – wiceminister zdrowia, dr n. med. Marek Kiluk – zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. L. Rydygiera. Gospodarzami spotkania była Suwalska Rada Seniorów i Czesław Renkiewicz, prezydent  Suwałk.

– Stoimy przed dużym wyzwaniem demograficznym – mówił prezydent. – W Suwałkach jeszcze mamy dodatni przyrost naturalny, ale starzenie się suwalskiej społeczności też jest faktem. Dlatego musimy zadbać o jak najlepsze warunki życia starszych mieszkańców, bo potrzebują oni wsparcia.

Według wyliczeń GUS, w 2030 roku liczba osób starszych w Polsce osiągnie 4 mln, to jest dwa razy tyle, co w 2002 roku. Polacy będą jednym z najstarszych europejskich narodów. W parze ze starzeniem się Polaków nie idzie natomiast zwiększanie dostępności opieki geriatrycznej.– Lekarzy geriatrów w Polsce bardzo brakuje – mówiła prof. B. Bień. – A ci nieliczni, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, zaczynają odchodzić do innych specjalności, bo procedury medyczne w geriatrii są nisko wyceniane. Tymczasem geriatra musi być w pewnym stopniu lekarzem wielu specjalności. Ludzie starsi mają wiele schorzeń i trzeba leczyć ich całościowo, a nie z punktu widzenia każdego specjalisty oddzielnie.

Cieślukowski zadeklarował  pomoc w staraniach na rzecz utworzenia oddziału geriatrycznego w Suwałkach. – Suwalski szpital jest na to gotowy – przekonywał.

– Oddział mógłby powstać w części oddziału reumatologicznego – mówił dr M. Kiluk. – Największą przeszkodą w tej chwili wydaje się brak specjalistów. Prowadzimy rozmowy z geriatrą, pracującą w Augustowie. Mam nadzieję, że również interniści mogliby wspomóc zapewnienie opieki geriatrycznej naszym pacjentom.