W najbliższym czasie temperatura powietrza będzie oscylować w naszym regionie poniżej 0 st. C, co stanowi bardzo trudny okres   dla osób bezdomnych. Prezydent Suwałk zwraca się z apelem   do mieszkańców,   aby nie być obojętnym i informować odpowiednie służby o osobach bezdomnych koczujących w nieogrzewanych pustostanach, w altanach ogrodowych,   śmietnikach czy na klatkach schodowych. Dzięki odpowiedniej reakcji możemy zapobiec tragedii.

Osoby bezdomne w Suwałkach nie zostaną w tym okresie bez pomocy. Mogą liczyć na ciepły posiłek, odzież czy nocleg.

Adresy instytucji i numery telefonów zajmujących się pomocą w zakresie bezdomności w załączeniu.

SCHRONIENIE

NOCLEGOWNIA 16-400 Suwałki, ul. Sportowa 24, tel. 87 566 -52-11

DOM DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NADUŻYWAJĄCYCH „MONAR – MARKOT” 16-424 Filipów Garbaś II 18, tel. 87 569-62-40

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20, tel. 87 562-89-70

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20, tel. 87 565-28-91

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 87 564 -14-61

STRAŻ MIEJSKA 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 71 A, tel. 986, 87 563-15-20

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 73, tel. 998, 87 566-02-04

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 16-420 Raczki Dowspuda 9, tel. 602 746 394, 87 568-50-78

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA I RZECZOWA

 JADŁODAJNIA im. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra 16-400 Suwałki, ul E. Plater 2, tel. 662 010 209

„CARITAS” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Św. Aleksandra 16-400 Suwałki, ul. E. Plater 2a

„CARITAS” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia 16-400 Suwałki ul. Prymasa Wyszyńskiego 3, tel. 87 567-18-26

„CARITAS” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Bożego Ciała 16-400 Suwałki, ul. 11 Listopada 6, tel. 87 567-77-39