Gazowa awaria

Gazowa awaria

23 lutego na Osiedlu Północ doszło do niebezpiecznej awarii. W bloku przy ul. Mikołaja Reja 84 stwierdzono rozszczelnienie sieci gazowniczej. Gaz wyczuwalny był na zewnątrz budynku. Służby prosiły, aby mieszkańcy ze względów bezpieczeństwa nie zbliżali się do miejsca zdarzenia aż do odwołania. W związku z tym ewakuowano ok. 100 mieszkańców, którzy znaleźli schronienie w Szkole Podstawowej nr 10. Po kilku godzinach i sprawdzeniu całego bloku mieszkańcy dostali pozwolenie na powrót do swoich mieszkań. Przywrócono dostawy prądu, nieco później lokatorzy tego bloku uzyskali dostęp do gazu. Gazownicy wymienili rury. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Jaka przyczyna awarii?

O przyczyny awarii zapytaliśmy Radosława Jankiewicza, rzecznika prasowego Polskiej Spółki Gazownictwa.

– Przyczyną awarii sieci gazowej, do której doszło 23 lutego przy ul. M. Reja w Suwałkach, była punktowa korozja rury stalowej. Służby Polskiej Spółki Gazownictwa niezwłocznie zabezpieczyły i wymieniły tę część sieci – odpowiedział rzecznik PSG.

Więcej szczegółów dotyczących przyczyn awarii na stronie internetowej lokalnej rozgłośni Polskiego Radia podał Grzegorz Mackiewicz, dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.

– To możliwe oraz bardzo realne, że do rozszczelnienia doszło dlatego, iż grunt był zmrożony i nastąpiło ocieplenie. Zauważmy też, że tam jest około 34-letnia instalacja stalowa. Ona ma prawo się rozszczelnić – stwierdził dyrektor G. Mackiewicz.

To niepokojące wyjaśnienie, bo podobna sieć dominuje na Osiedlu Północ.

PSG uspokaja

Jak się okazuje, na suwalskich osiedlach Północ I i II jest dużo znacznie starszej instalacji gazowej niż ta, która uległa rozszczelnieniu przed dwoma tygodniami. Z informacji uzyskanych z Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że na osiedlach Północ I i II są 23,6 km stalowej sieci gazowej, która została wybudowana w latach 1978-1992 w celu doprowadzenia gazu do budynków wielorodzinnych.

– Sieć gazowa w Suwałkach jest regularnie kontrolowana. Ocena stanu technicznego sieci gazowej, jej obsługa, serwis, naprawy i konserwacja, a także prace montażowo-naprawcze prowadzone są według ściśle określonych procedur i instrukcji obowiązujących w PSG. Wszystkie gazociągi poddawane są szczegółowej ocenie. Oględziny wykonywane są przez służby eksploatacyjne PSG lub na ich zlecenie, w oparciu o roczne harmonogramy, zgodnie z zasadami eksploatacji gazociągów i przyłączy – uspokaja rzecznik PSG.

Co robić w przypadku awarii?

W przypadku podejrzenia wycieku gazu należy zgłosić to na numer alarmowy Pogotowia Gazowego 992. Informacje o numerach alarmowych Pogotowia Gazowego znajdują się także w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych oraz na szafkach gazowych zaworów głównych gazu. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa sieci gazowej oraz postępowania w przypadku podejrzenia ulatniania się gazu ziemnego można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa https://www.psgaz.pl/bezpieczenstwo

Top