Zakończył się pierwszy etap „gazyfikacji miasta Suwałki”. Inwestycję przeprowadziła Polska Spółka Gazownictwa sp. s o.o. Koszt to ponad 21 mln zł. Projekt był współfinansowany ze środków UE. W Suwałkach wybudowano ok. 25,6 km sieci gazowej, stację regazyfikacji LNG, dwie stacje gazowe wysokiego i średniego ciśnienia, wykonano 138 sztuk przyłączy gazowych.
Ze stacji regazyfikacji LNG gaz przesyłany jest dwoma gazociągami. Pierwsza nitka gazociągu została poprowadzona ulicami Mieszka I, Jagiełły, 23 października, Sikorskiego, Bulwarową, Pułaskiego i kończy się na ulicy Nowomiejskiej. Drugi kierunek rozprowadzania gazu to Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ta nitka gazowa biegnie ulicami Buczka, Leśną oraz Hubala. Strefa dostępu do gazu obejmuje też mieszkańców osiedla Polna zamieszkałych przy ulicach: Mereckiego, Polnej, Bielickiego, Górnej, Wiejskiej, Mechaników, Energetycznej, Rolniczej, Robotniczej, Budowlanej oraz Żniwnej. Od niedawna z gazu mogą korzystać też mieszkańcy ulic Zastawie, Trzydziestolecia PRL, Partyzantów i Kosynierów oraz osiedla Kolejowego (ulic: Kolejowej, Świerkowej i Lipowej).
Jak poinformowała nas Renata Łatanik z Biura Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa, liczba użytkowników gazu w Suwałkach wynosi ok. 5 tys., są to gospodarstwa domowe. W tym w budownictwie wielorodzinnym mamy 4 496 odbiorców, którzy zużywają około 80% gazu ziemnego dystrybuowanego ze stacji LNG.
Jeśli idzie o firmy, do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa podłączonych jest dziewięć przedsiębiorstw, które zużywają około 20% gazu dystrybuowanego ze stacji LNG. Nie ma wśród nich firm z terenu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznesj.
Opracowane są kolejne etapy gazyfikacji. II etap planowany na lata 2015-2016 obejmuje właśnie Suwalską SSE. Zakończenie gazyfikacji całego miasta zaplanowano na 2030 rok. Oczywiście realizacja inwestycji zależy do posiadanych środków finansowych w samej spółce, jak też pozyskania ich z Unii Europejskiej.
Chętni do podłączenia się do sieci gazowej znajdą szczegółowe informacje na stronie internetowej www.psgaz.pl. PSG przekonuje, że przyłączenie do sieci gazowej przede wszystkim obniży wydatki na energię, nie mówiąc o wygodzie.