Rozpoczął się jedenasty rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda Szczepanika w Suwałkach. Uczelnia, która dziś świętowała swoje 10-lecie, może poszczycić się ponad 3 tysiącami absolwentów. W tym roku akademickim nowość – po raz pierwszy uruchomiono studia magisterskie na kierunku ekonomia. W inauguracji roku akademickiego wzięły udział córki prof. Edwarda Szczepanika- patrona suwalskiej PWSZ.
PWSZ w Suwałkach powstała w 2005 roku, w dużej mierzy dzięki zabiegom suwalskiego samorządu miejskiego z ówczesnym prezydentem Suwałk Józefem Gajewskim na czele , przy wsparciu ówczesnego zarządu województwa . Aktualnie na 13 kierunkach w systemie I i II –stopniowym – takich jak budownictwo, pedagogika czy ratownictwo medyczne – studiuje blisko 2,5 tysiąca osób.
– Uczelnia cały czas rozwija się i stawia sobie kolejne cele – mówił w trakcie inauguracji prof. Jerzy Sikorski, Rektor PWSZ w Suwałkach.
W inauguracji roku akademickiego w PWSZ wzięło udział wielu gości- między innymi: Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, Posłowie na Sejm RP, Cezary Cieślukowski, Wiceminister Zdrowia, Wiesław Żyliński, Wicewojewoda Podlaski, Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Jadwiga Mariola Szczypiń, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz w swoim przemówieniu podziękował władzom uczelni za to, że w ciągu 10 lat uczelnia na stałe wrosła w Suwałki.
– PWSZ to dziś jedno z najważniejszych miejsc na mapie Suwałk i całego regionu. Dzięki tej uczelni wiele osób spełnia swoje marzenia o wyższym wykształceniu i może odważniej i pewniej szukać swego miejsca na lokalnym, suwalskim rynku pracy – mówił prezydent Suwałk.
W trzech instytutach PWSZ działa 13 kierunków kształcenia w systemie I stopniowym, w tym na 5 inżynierskich oraz na 8 licencjackich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, a także studia magisterskie z Ekonomii, na które zapisało się 90 osób. Realizowane są również studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Przy PWSZ działa Akademicki Zespół Szkół oraz żłobek.