Gala Jubileuszu 30-lecia III LO

Gala Jubileuszu 30-lecia III LO

W sali III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, pierwszego czerwca odbyła się  uroczysta Gala Jubileuszu 30-lecia Szkoły. Dopisali goście, przybył poseł Jarosław Zieliński,  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowki i Romuald Łanczkowski. Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec przewodniczący Rady Miejskiej w radnymi. Były przemówienia, gratulacje, kwiaty i prezenty.

Gości przywitała Alicja Węsierska-Kwiecień, która kończy w tym roku najdłuższą, bo 15 letnią „kadencję” dyrektora szkoły. Po przemówieniach  odsłonięto fresk do projektu „Nasze Wartości” na ścianie głównej holu szkoły, który zaprojektowała i wykonała artysta plastyk Olga Wielogórska, absolwentka III LO. Następnym punktem programu była część artystyczna, w której wystąpili uczniowie szkoły oraz zaprzyjaźnieni młodzi artyści z innych suwalskich placówek oświatowych. Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli spróbować jubileuszowego tortu sprezentowanego przez Radę Rodziców.

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, w ramach którego powstało III Liceum Ogólnokształcące, rozpoczął swoją działalność 1 września 1991 roku. Przez 30 lat funkcjonowania, szkoła ugruntowała swoją pozycję w środowisku suwalskim. Zmieniała się, rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby społeczne i nową rzeczywistość edukacyjną. Obrazuje to choćby ewolucja nazwy szkoły – przyjęcie w 2011 roku za patrona szkoły hydrologa prof. Alfreda Lityńskiego, ukierunkowało szkołę na przedmioty przyrodnicze, a zmiana nazwy w roku 2015 na III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, wskazuje na wzmocnienie edukacji lingwistycznej. Jednocześnie, mimo dużej otwartości społeczności szkolnej „na nowe”, potrafiła się ona uchronić przed degradującym wpływem bieżących wydarzeń. Młodzież III LO w Suwałkach, w roku jubileuszowym 2021/2022, podczas zorganizowanej ogólnoszkolnej debaty wyłoniła swoich 9 aktualnych podstawowych wartości kojarzących się z symbolem szkoły – „Dębem prześwietlonym tęczą”: WOLNOŚĆ, HONOR, SZACUNEK, SZCZĘŚCIE, MIŁOŚĆ, ODWAGĘ, SZCZEROŚĆ, MĄDROŚĆ, ROZWÓJ.

Top