Forum Biznesowe Pogranicza 2023

Forum Biznesowe Pogranicza 2023

Odbywająca się w dniach 16-17 listopada w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód kolejna VII edycja Forum Biznesowego Pogranicza, jak zawsze poświęcona została aktualnym wyzwaniom rynku. Tym razem w przedmiocie dwudniowych obrad znalazły się nowe trendy w biznesie i samorządzie, czyli technologie oraz zachowania konsumenckie, polityka gospodarcza i fiskalna. Inspiracją było nowe spojrzenie na szeroko rozumiany biznes w regionie – w kontekście: Jak przeprowadzić transformację w samorządzie i w firmie w tak szybko zmieniającym się świecie?

Wydarzenie stało się okazją do poszerzenia przez uczestników swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń. W programie Forum znalazły się interesujące wykłady oraz liczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów m.in.: prof. Joanny Tyrowicz, ekonomistki i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkini Rady Polityki Pieniężnej, dr. Macieja Kaweckiego, popularyzatora technologicznego i dziennikarza naukowego powołanego przez Komisję Europejską na funkcję Cyfrowego Ambasadora UE oraz Lechosława Chaleckiego, trenera biznesu w Szkole Inspiracji i BNI Polska.

Otwierając spotkanie, prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział:

– Każdego roku staramy się poruszyć zupełnie inną dziedzinę około biznesową, by znaleźć odpowiedzi na te pytania, które w niej nas najbardziej ciekawią. Cieszę się, że te wydarzenie wykuło już swą pozycję na tle województwa i kraju oraz, że z naszego zaproszenia do udziału w Forum chętnie korzystają specjaliści ze świata nauki ale i biznesu. Jako samorząd musimy być inicjatorem także życia gospodarczego w mieście i staramy się to robić.

Omawiane zagadnienia, czy w formie prelekcji czy paneli dyskusyjnych, koncentrowały się wokół zagadnień typu: „Kiedy zarobki Polaków osiągną średnią strefy euro?”, Dlaczego warto mieć strategię na rozwój własnego biznesu”, „Malow – od pomysłu do wdrożenia innowacji w branży metalowej”, „Scramjet – jak odpalić stertup, żeby poleciał wysoko?”, „Skąd wziąć pomysł na innowacyjny biznes?”, „Już nie twórca a stwórca – wpływ sztucznej inteligencji na współczesna gospodarkę”, „Smart city – miasta kluczem do zielonego ładu i wyzwań przyszłości”, „Dotacje na innowacje – Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, „Rzecznik patentowy – doradca w innowacyjnym biznesie”, „Kompetencje przyszłości – społeczeństwo, biznes, edukacja”, „Smart city, czyli nowe sposoby na efektywność energetyczną miasta i gminy”.
Wśród gości Forum znaleźli się: Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz politycy, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, miejskiego i gminnego, dyrektorzy i kierownicy jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy.

Zadowolenia z Forum nie krył Dariusz Bogdan, prezes Parku Technologicznego Polska-Wschód, który był gospodarzem i organizatorem wydarzenia. Jak powiedział:

– Biznes staje się dyscypliną wymagającą coraz większej przenikliwości, świeżych i rzetelnych danych o uwarunkowaniach rynkowych oraz coraz bardziej specjalistycznych kompetencji jednostek i zespołów, w tym specjalistów od innowacji, ochrony środowiska czy transformacji energetycznej. Musimy dążyć do tworzenia nie tylko jak najlepszych technologii oraz także do zmian w myśleniu zwłaszcza tu na pograniczu i w niepewnych czasach.

Prelegentami VII Forum Biznesowego Pogranicza „Wyzwania technologiczne Polska-Wschód” byli ponadto: Roman Kaleta – prezes firmy Malow, Barbara Koźbiał – członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Scramjet, Ilona Iłowiecka-Tańska – zastępca dyrektora programowego ds. innowacji w Centrum Nauki Kopernik, Lechosław Chalecki – trener biznesu w Szkole Inspiracji i BNI Polska, Emilia Malinowska – dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Justyna Glusman – specjalista polityki gospodarczej i regionalnej, Małgorzata Ciechomska – dyrektorka Smart City w Orange Polska, Tomasz Stypułkowski – prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka, Małgorzata Snarska-Nieznańska, prezeska Zarządu Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, Magdalena Rutkowska-Sowa – rzecznik patentowy w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych – Okręg Podlaski, Wojciech Janek – dyrektor Centrum GovTech, Anna Daszuta-Zalewska – dyrektorka Białostockiego Parku Naukowo-Techologicznego, Bożena Lubińska-Kasprzak – ekspertka Business Center Club ds. innowacji i funduszy UE, Paweł Staszczak – ekspert ds. IOT, OZE i efektywności energetycznej Orange Polska, Dariusz Budrowski – Prezes Polskiej Fundacji Filary Rozwoju, Piotr Kapliński – prezes Zarządu IR PARK, Aleksander Kozłowski – prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego, Anna Dydoń-Cackowska – dyrektorka Programu w Eviden Polska.

Top