Dziś (3.09.) w Suwałkach odbywa się XXX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Przedstawiciele samorządów wiejskich naszego województw rozmawiali m.in. o problemie suszy czy choroby dzików ASF. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który był gościem Forum przedstawił uczestnikom spotkania prezentację dot. osiągnięć i atrakcji Miasta Suwałki na przestrzeni ostatnich 10 lat.

– Cieszę się, że na jubileuszowe posiedzenie Forum wybraliście Państwo właśnie Suwałki. Witam wszystkich serdecznie i życzę udanej i owocnej debaty – powiedział na otwarciu się XXX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W spotkaniu wzięli udział również m.in.: Wojciech Żyliński, wicewojewoda Podlaski oraz Jerzy Leszczyński, członek zarządu Województwa Podlaskiego.

Rozmawiano też o zasadach i możliwościach sięgania po środki wspierające rozwój obszarów wiejskich ( PROW, RPO, środki transgraniczne), a także nowym programie „schetynówek” .

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest organizacją zrzeszającą gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 20 000 mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.

Podstawowym celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należy 95 gmin (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji z Wojewodą Podlaskim, Zarządem Województwa Podlaskiego oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  też  działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.