W związku z trwającymi w Sejmie i Senacie pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Prezydent Miasta Suwałk zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie.

Mieszkańcy Suwałk mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretną ilość oraz rodzaj węgla (ekogroszek, groszek, orzech, kostka), którą planują zakupić do końca sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgromadzone dane szacunkowe pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Suwałk w zakresie planowanych zakupów węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji węgla na terenie Miasta Suwałki.

Zgodnie z projektem ustawy  do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu umieszczonym w załączniku, który należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 lub też przesłać skanem na adres osgk@um.suwalki.pl do dnia 31 października br.

Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd podanych zostanie po wejściu w życie ustawy.

Link do projektu ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2696

Do pobrania: