10 elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej trafi do Suwałk we wrześniu  2025 roku. Zeroemisyjne Solarisy za łączną kwotę ponad 30 mln zł zostały zakupione dzięki rekordowo wysokiej dotacji z Unii Europejskiej, która wynosi aż 51 mln zł. W piątek (19 kwietnia) została podpisana umowa na zakup autobusów.

Zakup podzielono na dwie części. Oba przetargi wygrała firma Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Pierwszy z nich zakłada dostawę 5 fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich klasy MIDI, niskopodłogowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej wraz z 5 dwustanowiskowymi stacjami ładowania. Koszt to: 16 205 250,00 zł

Drugi przetarg to dostawa 5 fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich klasy MAXI, niskopodłogowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej wraz z 5 dwustanowiskowymi stacjami ładowania. Tu koszt to  16 531 200,00 zł.

– W historii naszego miasta 51 mln zł to jednorazowo największa dotacja z Unii Europejskiej na jeden projekt. Kupujemy 10 elektrycznych autobusów, wybudujemy garaż z fotowoltaiką i magazynami energii na 19 pojazdów. Powstanie też nowy system dystrybucji biletów. Kolejne elektroniczne tablice przystankowe, a także nowa zieleń i ścieżki rowerowe – wymieniał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – To wielowątkowo skomplikowany projekt, który będzie realizowany przez kilka najbliższych lat – dodał Czesław Renkiewicz.

– To pojazdy, które w zależności od klasy i warunków pokonają na jednym ładowaniu od 250 do 290 km. Dodatkowo wyposażymy je w ogrzewanie zasilane gazem CNG, z którego korzystają Suwałki po to by zimą wydłużyć żywotność ogniw elektrycznych – poinformował Krzysztof Musiał, Dyrektor w firmie Solaris Bus & Coach.

Cały projekt docelowo zakłada:

– zakup autobusów elektrycznych MIDI z ładowarkami (5 szt.) i autobusów elektrycznych MAXI z ładowarkami (5 szt.). Wszystkie autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in.: w system monitoringu wizyjnego, system dynamicznej informacji pasażerskiej, system zliczania pasażerów, WiFi i ładowarki (gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych);

– wykonanie garażu z fotowoltaiką na gruncie oraz samej konstrukcji garażu. Garaż na 19 autobusów z trafostacją i magazynem energii o pojemności ok. 2 MWh, w bazie autobusowej PGK w Suwałkach;

– digitalizację systemu mobilności w zakresie: system dystrybucji biletów z kasownikami do obecnych autobusów ON i CNG i autobusów elektrycznych; tablice elektroniczne przystankowe z montażem przedstawiające przyjazd autobusu na przystanek w czasie rzeczywistym (4 szt.), infokioski wyposażone w panel fotowoltaiczny, które pokazywać będą informacje dotyczące komunikacji miejskiej (5 szt.), system Google do planowania podróży za pośrednictwem strony internetowej PGK, co poprawi jakość i standard obsługi podróżnych,

– wykonanie zielonego skweru przy ul. Z. Podhorskiego o powierzchni 4700 m2 z ławką solarną i elementami małej architektury;

– budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Utrata o długości ok. 650m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);

– budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pułaskiego o długości ok. 1 km z oświetleniem solarnym (odcinek od skrzyżowania z ul. A. Krajowej do obwodnicy miasta wraz z przejściami poprzecznymi przez ul. Pułaskiego);

– budowę zatok autobusowych betonowych wraz z projektem (5 szt.);

– wykonanie tzw. zielonych przystanków (6 szt.);

– zakup i montaż wiat zwykłych (7 szt.) oraz wykonanie zasilania solarnego i podświetlenia wiat (wiaty poza miastem – 2 szt.);

– zakup i montaż wiaty przystankowej typu smart na ul. Utrata przy dworcu PKS wyposażoną w panele fotowoltaiczne, która stanowić będzie centrum przesiadkowe (1 szt.);

– budowę aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Pułaskiego

– dedykowane doświetlenie 10 przejść dla pieszych na terenie miasta

W ramach projektu nastąpi też objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich obszarów (głównie osiedli z obszaru Suwałk) dotychczas nieobsługiwanych, takich jak ul. Leśna, ul. Parowozowa oraz ul. Pileckiego. Przewidziano również wytyczenie nowej, bezpośredniej linii, która będzie łączyć strefę przemysłową i zakłady wokół ul. Sejneńskiej oraz osiedla zabudowy wielorodzinnej (m.in. osiedle Północ).

Całkowita wartość projektu: 60 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 51 000 000,00 zł (85%)

Wkład własny (Miasto Suwałki): 9 000 000,00 zł