Elektroniczny nabór do żłobka

Elektroniczny nabór do żłobka

W Suwałkach, podobnie jak w przedszkolach i szkołach podstawowych, zostanie wprowadzony elektroniczny nabór do Żłobka Miejskiego. Władze Suwałk złożyły już wniosek do programu „Maluch+” o dofinansowanie na powstanie 4 placówki opieki dla najmłodszych Suwalczan.

Od 1 września 2023 r. do Żłobka będzie możliwe przyjęcie około 180 dzieci, natomiast na liście oczekujących jest obecnie około 280.

 Liczba miejsc w Żłobku Miejskim w Suwałkach jest niewystarczająca w stosunku do liczby chętnych, co tym samym wzbudza wiele emocji wśród rodziców. Podjęliśmy decyzję o zastąpieniu tradycyjnej rekrutacji – systemem elektronicznym – informuje Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta Suwałk.

Rekrutacja do żłobka będzie miała charakter „ciągły”, co umożliwia prowadzenie całorocznej rekrutacji dzieci oraz sprawne zarządzanie całym procesem naboru.. Głównym atutem systemu będzie transparentność zasad rekrutacji oraz zapewnienie stałego dostępu do informacji na kolejnych etapach procesu.

Po wprowadzeniu naboru elektronicznego do Żłobka, ujednolicony zostanie sposób rekrutacji na wszystkich poziomach –  od żłobka do szkół ponadpodstawowych.

– Przypomnę, że mamy plan by 123 miejsca dla najmłodszych Suwalczan powstały w czwartym już żłobku miejskim. Plan to zaadoptowanie budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej, która zmieni swoją lokalizację. Prezydent Suwałk chce na ten cel sięgnąć po środki z programu „Maluch +”. Stosowny wniosek aplikacyjny został już przygotowany i złożony – dodaje Roman Rynkowski.

19 stycznia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat3 „Maluch+” 2022-2029. Program integruje różne fundusze w tym środki europejskie oraz środki budżetu państwa.

Założenie programu jest takie, że każdy samorząd ma zagwarantowane środki, które zostały jej przydzielone według algorytmu. Według wyliczeń Miasto Suwałki może pozyskać środki finansowe na utworzenie 123 miejsc opieki. A kwota, którą na ten cel może otrzymać Miasto Suwałki to ponad 6,5 mln.

Top