Najprawdopodobniej niewielkie już są szansę na ekspresową dwupasmową drogę z Białegostoku do Augustowa i dalej do Suwałk.  Tak najkrócej można podsumować informacje  z posiedzenia Rady ds. Transportu, które 5.12 odbyło się w Brukseli. Chociaż zdaniem ekspertów droga Białystok-Augustów powinna łączyć Via Balticę z Via Carpatią, za którą przemawiają merytoryczne argumenty w porównaniu z drogą Białystok-Ełk. Dyskusja rozpoczęła się  19 maja 2016 r., gdy  rozporządzeniem Rady Ministrów drogę ekspresową S16 Ełk (S61)-Knyszyn (S19) jako połączenie tras Via Carpatia i Via Baltica wpisano do sieci autostrad i dróg krajowych, co w praktyce oznacza pominięcie w tej sieci drogi Białystok-Augustów. Próbowali to zmienić mieszkańcy Suwalszczyzny, parlamentarzyści i samorządowcy z północnej części województwa podlaskiego. Jak się okazuje chyba bez powodzenia.

Jednym z najważniejszych tematów spotkania w Brukseli była dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

– W toku negocjacji, na wniosek Polski, nowy korytarz trójmorski został uzupełniony o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallinna i Helsinek. W efekcie cały polski odcinek szlaku Via Carpatia został ujęty w sieci bazowej lub bazowej rozszerzonej TEN-T, w przebiegu nowego korytarza – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ta decyzja umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji budowy szlaku Via Carpatia ze środków unijnych. A to może oznaczać, że  to właśnie droga Ełk-Knyszyn doczeka się realizacji.

Na niewiele zdały się zabiegi  Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego, którym kieruje poseł Jarosław Zieliński. W tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury  skierowano specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów. Również samorządowcy domagali się modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Suwałki – Białystok do standardów „ekspresówki”. Zdaniem samorządowców bardzo dyskusyjne jest przecięcie forsowanej przez Ministerstwo Infrastruktury drogi Ełku do Knyszyna z otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000, na co już wielokrotnie zwracali uwagę ekolodzy. Drugą kwestią jest wydłużenie drogi, co oznacza większe koszty budowy i użytkowania tej  drogi. Za budową drogi Białystok-Augustów opowiedzieli się też podczas wizyt na Suwalszczyźnie: premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zwrócił uwagę na aspekt bezpieczeństwa w kontekście wydarzeń za polska granica wschodnią.

W połowie grudnia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, na którym ma zostać wybrany wariant przebiegu trasy Via Carpatia. Po ustaleniach ministra J. Adamczyka w Brukseli wydaje się, że może to być tylko formalnością.