Ekogroszek kupiony przez samorząd dotarł do Suwałk

Ekogroszek kupiony przez samorząd dotarł do Suwałk

Do naszego miasta dotarła pierwsza dostawa ekogroszku, który mieszkańcy będą mogli kupić w ramach współpracy państwa i samorządów. Osoby, które złożyły wnioski o zakup surowca będą powiadomione przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach o możliwości odbioru węgla. Prosimy by bez potwierdzenia ze strony Urzędu nie udawać się do składu węgla.

Miasto Suwałki podpisało umowę z PGE PALIWA na dostawę węgla do Suwałk oraz firmą PTSB Transbud Ełk sp.zo.o. o/Suwałki, która będzie w imieniu samorządu sprzedawać surowiec mieszkańcom.

W Suwałkach jest już ekogroszek, a ciężarówki z węglem kostką dotrą do Suwałk jeszcze w piątek (2 grudnia).

Do czwartku (1 grudnia) wpłynęło 399 wniosków od Suwalczan. 394 z nich zweryfikowano pozytywnie co przekłada się na 573,5 t. 257,5 t. to zapotrzebowanie ekogroszek, a 316 t. to węgiel orzech/kostka.

Teraz mieszkańcy będą informowani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach o tym, że ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie i mogą udać się do składu (placu odbioru węgla),który jest zlokalizowany przy ul. Północnej 27.

Top